567 301 821
advokátka Mgr. Martina Kaplánková
Výsledky 1 - 1 z 1

nemovité věci

pozemky v k.ú. Ptáčov okr. Třebíč

orná půda, lesní pozemky a ostatní plocha

Základní cena:
www.kaplankova.cz - 2013 © CORA